بایگانی کلیدواژه حملۀ هوایی اسرائیل به مرکز نوار غزه ۲٧ کشته بر جای گذاشت؛ هشدار اونروا نسبت به افزایش آمار آوارگان

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید