بایگانی کلیدواژه خامنه ای: فرض کنید ناوگان هوایی کشور نوسازی بشه، آیا این اولویته؟ آیا این اولویّت کشور است؟

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید