خمینیسم، خامنه‌ایسم و یرواند آبراهامیان

کارکرد خمینیسم و سپس خامنه‌ایسم بیشتر به یک نظام فاشیستی از گونه موسولینی در ایتالیا شبیه است تا یک رژیم پوپولیستی که به باور آبراهامیان “[در] تکاپوی دولت‌ملت‌ها برای ورود به دنیای مدرن است”

علی اکبر امیدمهر: پایان خمینیسم با دخیل بستن خامنه‌ای به پوتین

هنگامی که، بدستور پوتین، نماینده روسیه در وین، علیه توافقات برجام کودتا می‌کند، به توپ بستن مجلس از سوی لیاخوف تداعی می‌شود و سرانجام وقتی، خامنه‌ای، در کمال عجز و لابه، از حمله جنون آمیز پوتین به اوکراین، دفاع می‌کند، پناهندگی محمد علی شاه قاجار، به سفارت روسیه در تهران را، بخاطرمی آورد