مداخله نیروهای امنیتی و ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد پوینده و مختاری

بر اساس گزارش‌ها مأمورین امنیتی از برگزاری مراسم هجدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو عضو کانون نویسندگان ایران، در امامزاده طاهر کرج جلوگیری و تعدادی از حاضران در این مراسم را بازداشت کرده‌اند

شعرى از محمدعلى سپانلو برای داریوش فروهر

می‌گذری از‌میان خلوتِ دهلیز
قد‌تو‌اندر‌غبارحادثه پیدا
با‌دو‌سبیل بلند و‌تیره
که میراث
می‌بری از روح یاغیان مجاهد،
بین دو دیوار، بین این دژ متروک
تنها؛ تنها تو علیه‌ی جهانی
پشت به خورشید، معبرجریانی

دفاع از ارزشهای محوری «نهضت ملی ایران»

اگر این استاد محترم دانشگاه آکسفوردِ انگلیس، همچون یک پژوهشگر و مورخ مسئول، وظیفه خود می دانست تا درجهت روشن کردن رویدادهای تاریخی، بین نوشته هائی که بیشتر جنبه ی تبلیغاتی، پروپاگاندا و داستان سرائی دارند با چگونگی امرتاریخنگاری که صرفأ باید درجهت توضیح و تفسیر اتفاقاتی که رویداده، آنهم برپایه ی واقعیات، اسناد و مدارک باشد، فرق قائل می شد؟

سفر پرستو فروهر به قتلگاه پدر و مادر

داریوش فروهر از نیروهای باسابقه جبهه ملی و وزیر کار در دولت موقت پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ بود. همسر او پروانه فروهر نیز نخستین زنی بود که به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی در آمد

داریوش فروهر: به هیچ‌وجه «انتخابات آزاد» در جمهورى اسلامى که نظامى است واپسگرا و سرکوبگر امکان ندارد

کمتر از سه هفته به یازدهمین انتخابات ریاست جمهورى در ایران مانده است ــ انتخاباتى که جز «خیمه‌شب‌بازى» نام دیگرى نمی‌توان بر آن نهاد؛ اما شاید براى عده‌اى از مردم و نیروهاى سیاسى این «انتخابات» فرصتى باشد تا سرانجام دریابند که راه تغییر در جمهورى اسلامى از انتخابات فرمایشى نمی‌گذرد

جبهه ملی و انقلاب اسلامی (بخش دوم)

رهبران تاریخی جبهه ملی ایران برای همیشه به تاریخ پیوستند. هر نظری درباره رهبران تاریخی جبهه ملی در دوران انقلاب داشته باشیم، یک نکته را هرگز نمی توان نادیده گرفت: آنان چند سر و گردن از رهبران بقیه گروه‌های سیاسی بالاتر بودند

نگاهی به زندگی داریوش فروهر، از تولد تا سقوط دولت مصدق

داریوش فروهر در این دوره نقشی‌ اساسی‌ در سازماندهی‌ جنبش مردمی‌‌ ایفا کرد. دولت مصدق بدون پشتوانه‌ مردم و حضور خیابانی‌ آنان نمی‌توانست در برابر کارشکنیهای حاکمیت و اقدامات و تحریکات حزب توده و توطئه‌های نیروهای جداشده از جبهه ملی مقاومت کند

نامه ۳ امضایی (سنجابی، بختیار و فروهر)

تنها راه باز گشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواریهایی که آیندهٔ ایران را تهدید می‌کند