دو سخنرانی از پرستو فروهر در دانشگاه نورت ایسترن ایلینوی در شیکاگو

پرستو فروهر، به عنوان مهمان رسمی رییس دانشگاه نورت ایسترن ایلینوی، در مراسم تاریخی نامگذاری نخستین تالار دانشگاهی به نام دکتر مصدق در روزهای چهارم و پنجم ماه اکتبر ۲۰۱۲، دو سخنرانی ارایه دادند. یکی از دو سخنرانی در کنفرانس ((تداوم میراث دکتر مصدق در نزد آیندگان)) که به مناسبت نامگذاری و به یادبود امیر هوشنگ کشاورز صدر برگزار شد، در روز جمعه چهارم اکتبر ایراد گشت