مرگ‌ مشکوک» مصطفی چمران؛ تسویه حساب درونی؟»

با آغاز جنگ ایران و عراق، خیلی زود، به منتقد برخی اقدام‌ها و تصمیم‌های دیگر سران حکومت اسلامی تبدیل شد. موضوعی که سبب شد خیلی‌ها، کشته شدن ناگهانی‌ او در پایان خرداد سال ۱۳۶۰ را، مشکوک و چه بسا، نوعی تسویه حساب بدانند