بایگانی کلیدواژه در پاسخ به ایران اینترنشنال؛ سازمان ملل پرداخت مالی چین و روسیه به آلنا دوهان را تأیید کرد

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید