بایگانی کلیدواژه «دست‌کم ۶۷ فلسطینی» در عملیات ارتش اسرائیل برای آزادی دو گروگان در رفح، کشته شدند

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید