معلول و علّت

تصور بر این است که آن‌چه در آینده اتفاق خواهد افتاد نمی‌تواند بر آن‌چه در گذشته رخ داده است تاثیری داشته باشد. این تصور بیان از عدم تقارن میان دو مفهوم علّت و معلول دارد. یعنی، معلول نمی‌تواند پیش از علّت اتفاق بیافتد. آیا براستی چنین است؟ اگر چنین است آیا دایره اعتبار آن جهانشمول است و یا محدود؟

دکتر حسن بلوری: پیوندی در غیابِ ما ـ َتلَنگٌری به اندیشیدنمان

دکتر حسن بلوری                                                                     برلین، ۱۶فوریه ۲۰۱۹ Milokomedia  پیشگفتار مراسم با شکوهی در راه است. مراسمی که ما انسان ها در آن شرکت و حضور نخواهیم داشت. فهمِ علتِ چنین امری می تواند نگاه به مسایل پایه ای و فلسفی ما را بطرز بنیادی تحت تاثیر قرار دهد و مُحَرکی باشد برای کاهش باورهای نادرست‌مان… ادامه خواندن دکتر حسن بلوری: پیوندی در غیابِ ما ـ َتلَنگٌری به اندیشیدنمان