۳۰ ویژگی سیاست خارجی آلمان از نگاه سریع القلم

دکتر محمود سریع القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی سی ویژگی سیاست خارجی آلمان را در فیس بوکش نوشت

دکتر محمود سریع القلم: مهم ترین مشکل کشور چیست؟

در متدلوژی علوم انسانی، کارآمدترین و دقیق‌ترین روش فهم یک پدیده، مقایسه آن با پدیده‌های مشابه است

دکتر محمود سریع القلم: ۳۰ ویژگی سیاست مدار:‌ از مطالعه ۲۰۰ بیوگرافی تا سفر به ۴۰ کشور

دکتر محمود سریع القلم، فوق دکتری روابط بین‌الملل از دانشگاه اوهایو و استاد دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سوال ، ۳۰ ویژگی سیاستمدار را برای انتشار در عصرایران نوشته است که می خوانید

معاش مستقل از حاکمیت مبنای آزادی است

بسیاری از روش‌ها، اندیشه‌ها و روندهای جامعه ایران کهنه است و تفکرات جامعه ما نسبت به امنیت ملی از ۴۵ سال گذشته تغییر نکرده و همانند دهه۶۰ میلادی در بلوک شرق فکر می‌کنیم