نیروهای امنیتی معلمان را در رودسر کتک زدند و بازداشت کردند

صبح امروز شنبه ۲۱ اسفند در حالی که عزیز قاسم‌زاده، سخنگوی کانون صنفی معلمان گیلان به همراه خانواده خود راهی دادگاه بود، نیروهای امنیتی با هتک حرمت و خشونت مانع همراهی اعضای خانواده شدند