عکسی از زنده یاد داریوش فروهر پس از ماجرای “کاروانسرا سنگی”

البته فروهر مورد الطاف آریامهری هم بوده!! عکسی از شادروان داریوش فروهر در جریان حمله عوامل ساواک به گردهمآیی “کاروانسراسنگی”/ عوامل ساواک با چماق سر داریوش فروهر را شکستند. ایشان در دفاع از مدعوین زخمی شدند ولی به دوستان اجازه پانسمان ندادند و برای شکایت راهی پاسگاه ژاندارمری کاروانسراسنگی (شهرک‌ قدس فعلی) شدند. از: فیس… ادامه خواندن عکسی از زنده یاد داریوش فروهر پس از ماجرای “کاروانسرا سنگی”

به مناسبت سالگرد اعدام دکتر سید حسین فاطمی شهید نهضت ملی ایران (١٩ آبان ١٣٣٣) + فیلمی از زنده یاد دکتر حسین فاطمی

قبل از اجرای حکم دکتر فاطمی به آزموده می گوید:

«آقای آزموده! مرگ بر دو قسم است، مرگی در رختخواب ناز… مرگی در راه شرف و افتخار، و من خدای را شکر می کنم که در راه مبارزه با فساد شهید می شوم، خدای را شکر می کنم که با شهادتم در این راه دین خود را به ملّت ستمدیده و استعمار زدۀ ایران ادا  کرده ام و امیدوارم سربازان مجاهد نهضت هم چنان مبارزه را ادامه دهند.»