علی افشاری: ترکیدن زودهنگام حباب «حاکمیت یکپارچه» اصول‌گرایان

علی افشاری، تحلیل‌گر سیاسی

اهمیت سخنان فاش شده در موضعگیری اولیه خصوصی مهدی طائبی در متهم کردن میثم نیلی برادر داماد ابراهیم رئیسی در ماجرای موسوم به «سیسمونی گیت» و عقب‌نشینی بعدی در یک اظهارنظر عمومی نیست؛ بلکه در علنی ساختن شکاف‌ها و واگرایی‌ها در فاتحان حذف کامل اصلاح‌طلب‌ها و اعتدالی‌ها از بلوک قدرت است