بایگانی کلیدواژه سخنان اعتراضی دبیر انجمن اسلامی شریف خطاب به رئیسی: شما برآمده از آرای مردم نیستید نماینده حاکمیت‌اید

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید