ادامه‌ی جنگ پس از آزادی سرزمین‌های اشغالی، جنایت کلان جمهوری اسلامی علیه مردم ایران و عراق

رزمایش نشان می‌دهد رژیم هیچ امیدی به پشتیانی مردم ندارد، عدم مشروعیت خود را می‌پذیرد. از اینرو، مردم باید تشکل‌های محلی و سراسری سیاسی، صنفی و مدنی خود را سازمان دهند و در یک اتحاد سراسری و ملی سازمان‌یافته، گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به نظامی دموکراتیک، عدالت‌خواه و صلح‌جو در دوستی با ملل را امکان‌پذیر سازند

بیست و یکمین نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین

با نگرانی عمیق از افزایش شدید تلفات و بی اعتنایی فاحش به زندگی غیرنظامیان، از شورای حقوق بشر سازمان ملل می خواهیم آتش بس فوری اعلام کند و کمیسیون بین المللی و مستقل تحقیق برای رسیدگی به نقض حقوق بین المللی به دست تمام طرف ها طی عملیات لبه حفاظتی و دوره منتهی به آن تشکیل دهد