سفر پرستو فروهر به قتلگاه پدر و مادر

داریوش فروهر از نیروهای باسابقه جبهه ملی و وزیر کار در دولت موقت پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ بود. همسر او پروانه فروهر نیز نخستین زنی بود که به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی در آمد