شادباش نوروزی خسرو سیف دبیر کل حزب ملت ایران

این خجسته ساعات را مغتنم شمرده، فرا رسیدن ۲۹ اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت ، روز پیروزی ملت ایران به رهبری مصدق بزرگ را گرامی داشته، بهترین شادباش های نوروزی خود را به هم وطنان درون و برون میهن تقدیم ،سالی سرشار از تندرستی و شادکامی و بهروزی برای همه باشندگان ایران زمین آرزو دارم