بایگانی کلیدواژه شرایط بسیار سخت در سال آینده؛ دستمزد کارگران با ۳۰ درصد افزایش از نرخ تورم هم پایین‌تر است

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید