بایگانی کلیدواژه شهادت کِری در کنگره: هرگز درباره عملیات اسرائیل در سوریه به ظریف اطلاعات ندادم

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید