دو روز مانده به انتخابات؛ خامنه‌ای؛ صدای تحریم شما را شنیدم

علی خامنه‌ای در این رابطه گفت که «عدم حضور مردم در انتخابات طبعا فاصله‌گیری مردم از نظام جمهوری اسلامی است». این نیز اولین بار بود که رهبر جمهوری اسلامی  نه تنها به تصمیم مردم برای «عدم حضور» در انتخابات اذعان کرد، بلکه تایید کرد که  مردم به این واسطه از نظام جمهوری اسلامی فاصله می‌گیرند