طرح جدید امنیتی برای توقف جریان فمینیستی در داخل و خارج از ایران

طی روزهای گذشته هم‌زمان با بازداشت تعدادی از فعالان زن در ایران، صفحات پرمخاطب فعال در زمینه حقوق زنان و فمینیسم، مورد حمله سایبری قرار گرفت