چهره عریان پوتینیسم (بخش ۳)؛ سرکوب رسانه‌ها و مدیریت انتخابات

دکتر کاظم علمداری، نویسنده و جامعه‌شناس

مقامات روسیه گزارش‌های مربوط به حمله نظامی روسیه، بمباران شهرها و مناطق مسکونی یا کشته‌شدن غیرنظامیان در اوکراین را «اخبار جعلی» می‌نامند

چهره عریان پوتینیسم (بخش ۲)؛ اولیگارش‌های روسیه

دکتر کاظم علمداری، نویسنده و جامعه‌شناس

مقاومت مردم اوکراین در برابر تجاوز نظامی روسیه صرفاً دفاع از سرزمین و خانه خود نیست؛ دفاع ‏از حُرمت انسانی، آزادی، دموکراسی و استقلال است که پوتین قصد نابودی آنها کرده است