عزت الله جعفری برای گذران دوران محکومیت به زندان رفت

عزت الله جعفری، از فعالین ملی مذهبی خوزستان برای گذراندن حکم یکسال محکومیت در تبعید خود، راهی زندان کرمان شد. آقای جعفری یکی از متهمان پرونده موسوم به “کتابسرای مادر” در اندیمشک است.

گزارشی از وضعیت بازداشت شدگان اخیر اندیمشک

وضعیت بازداشت شدگان اخیر شهر اندیمشک شاپور رشنو، علی نجاتی، علی محمد جهانگیری، و عزت الله جعفری نامساعد گزارش شده و ایشان از بیماری و مشکلات مختلفی در دوران بازداشت رنج می برند