تجمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به «فضای پلیسی»

گروهی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به «فضای پلیسی»،«ایجاد رعب و وحشت و تهدید دانشجویان» و «گسترش دخالت در پوشش دانشجویان حتی خارج از دانشگاه» تجمع کردند

منشور “اخلاقی” دانشگاه علم و صنعت: از منع پارگی لباس تا ممنوعیت استفاده از عطر و ادکلن

منشور “اخلاقی” دانشگاه علم وصنعت نماد نهایت بی اخلاقی و زورگوئی جمهوری اسلامی به زنان ایران است. اگر تا دیروز تنها صحبت از حجاب بود، امروز ممنوعیت استفاده از عطر و ادکلن را هم به آن اضافه شده است