بیم و امید اقتصاد ایران از ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین

دو گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد جمهوری اسلامی مترصد امضای توافق‌نامه برجام با هدف بهره‌برداری اقتصادی از جنگ روسیه علیه اوکراین است و ادامه این جنگ را زمینه‌ساز بروز برخی شورش‌ها در کشور‌های اسلامی می‌داند

رضا غبیشاوی: ۶ شکست روسیه در ۶۰ روز جنگ علیه اوکراین

جنگ روسیه علیه اوکراین تا اینجا باعث تنزل جایگاه و اعتبار و وجهه دولت و ارتش روسیه و تسلیحات روسی شده است/ عکس ها و فیلم ها و خبر ها و گزارش هایی که رسانه های حرفه ای و معتبر جهانی منتشر می کنند از مناطق تحت کنترل اوکراین است