گزارش مراسم یادبود منوچهر ستوده ایران شناس فقید از زبان چهره های فرهنگی

آیین بزرگداشت دکتر منوچهر ستوده – ایران شناس برجسته – در کانون زبان فارسی برگزار شد در این مراسم که به همت فصلنامه بخارا برپا شده بود چهره های شاخص فرهنگی و علمی سخن گفتند یا خاطراتی از زنده یاد ستوده را بیان کردند