سایه وحشت شورش‌های شهری بر سر حکومت، بازآرایی سازمان سرکوب به فرمان خامنه‌ای

از دی ماه ۱۳۹۶ تا اکنون شبحی بر فراز حکومت جمهوری اسلامی در پرواز است. مقام‌های امنیتی نزدیک به علی خامنه‌ای می‌گویند فرودستان می‌توانند پشت حکومت را به زمین بزنند و باید خود را برای مقابله با آن‌ها آماده کنیم. رهبر جمهوری اسلامی نیز در این مدت به فکر افزودن لایه‌های امنیتی جدید پیرامون خودش و نظامش بوده است

علی رسولی: علی خامنه‌ای و کره جنوبی: فراز و فرودهای یک ارتباط

رهبر جمهوری اسلامی گرچه اکنون با کره‌جنوبی از سر تخاصم وارد شده است ولی در زمانی نه چندان دور نگاه بسیار مثبتی به این کشور داشت. دست‌کم می‌دانیم که در زمان جنگ ایران و عراق، علی خامنه‌ای درمان دست مجروحش را به پزشکی از اهالی همین کشور سپرده بود. پزشکی که گویا در کارش مهارت داشته است

علی رسولی: «نظام» از مدت‌ها پیش برای تابستان داغ ۱۴۰۰ آماده بود

طبق معمول این دیدارها، خامنه‌ای، با اسم مستعار «نظام»، حتی تک‌جمله‌ای هم در حمایت از دولت بر زبان نیاورد. با تمام ایرادات همدلی نشان داد و گفت که این گرفتاری‌ها و مشکلات را می‌داند و تذکر داده است