«آیت الله» و «دکتر» − بررسی عنوان‌های ابراهیم رئیسی

ابراهیم رییسی، در اسفند ۱۳۹۴ با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.

− آنچنان که شهرت یافت، «شش کلاس سواد» رسمی دارد، اما همزمان با اشتغالاتی در پست‌های مهم قضایی و دست داشتن در سرکوب و کشتار مخالفان، در حوزه و دانشگاه هم طی مدارج کرده است. قدرت «لوکوموتیو» او بوده است. نگاهی می‌کنیم به مایه حوزوی و دانشگاهی کسی که می‌گویند حتا ممکن است ولی فقیه شود. در مورد مجتبی خامنه‌ای هم امکان رهبری مطرح است