گفتگوی امیر کاویان با خسرو سیف دبیرکل حزب ملت ایران پیرامون نکات اشتباه در اظهارات “پرویز ثابتی” در کتاب “در دامگه حادثه”

خانم “هما ناطق” و آقایان “غلامحسین ساعدی” و “نعمت میرزازاده” در دانشگاه برنامه ای داشتند و سخنرانی کردند. پس از خروج، آنها را مامورین ساواک سوار ماشین می کنند و به منطقه ای در غرب تهران که آن زمان بیابان بود برده و پیاده می کنند