جنگ اوکراین و فرصت‌سوزی‌های ایران

پروژه غنی‌سازی اورانیوم نیز پیشرفت چندانی نکرده و اگر هم بکند بازده ‏اقتصادی مفیدی نخواهد داشت و بیشتر در معادلات سیاسی جای دارد. به عنوان مثال رجب صفروف ‏نماینده روسیه در امور ایران گفته “یک ایران غرب‌گرا برای روسیه بدتر از یک ایران اتمی است”.