بایگانی کلیدواژه فرض کنید ناوگان هوایی کشور نوسازی بشه، آیا این اولویته؟ آیا این اولویّت کشور است؟

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید