بایگانی کلیدواژه فرو ریزی یک برج تجاری در آبادان؛ دستکم شش نفر کشته شده و ده‌ها تن زیر آوار مانده‌اند

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید