فقدان ایمنی کار؛ مرگ یک کارگر در تهران

امروز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک کارگر در تهران، طی حادثه ای در حین کار، جان خود را از دست داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.