فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت بیست و هفت کارگر

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، بیست و هفت کارگر در مشهد، تهران و اصفهان دچار حادثه شدند. طی این حوادث، دو کارگر مقنی جان خود را از دست دادند و بیست و پنج تن از کارگران دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت ۷ کارگر در شهرهای مختلف

در سایه فقدان ایمنی و شرایط نامناسب کار، ۷ کارگر در طالقان، خاتم و اسلام آباد غرب دچار حادثه شده و ۳ تن از آنها جانشان را از دست دادند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

در سایه فقدان ایمنی کار؛ مرگ یک کودک کار در مشهد

روز پنجشنبه ۱۷ شهریور، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، یک کودک کار در حین انجام کار در مشهد دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ ۲ کارگر در شهرهای مارون و دامغان

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، ۲ کارگر در مارون خوزستان و دامغان جان خود را از دست دادند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت ۶ کارگر در نمین

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، ۶ کارگر کارخانه آرتا پلاست نمین حین انجام کار دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت ۲۰ کارگر از جمله سه کودک کار

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، ۲۰ کارگر در شهرهای پاوه، همدان، قزوین، بیرجند و شیراز حین انجام کار دچار حادثه شدند. طی این حوادث ۴ کارگر از جمله دو کودک کار و یک تکنسین اورژانس جان خود را از دست داده و ۱۶ تن دیگر از جمله یک کودک کار دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ ۴ کارگر در شهرهای مختلف

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، ۴ کارگر در کرمان، قلعه گنج و بوشهر دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ یک کودک کار در زاهدان

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، یک کودک کار در زاهدان حین انجام کار دچار حادثه شده و جان خود را از دست داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت ۳ کارگر در تهران و گناوه

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، دو آتش نشان در شهرستان گناوه در یک عملیات اطفا حریق دچار مصدومیت شدند و یک کارگران اداره برق در تهران طی حادثه ای جان خود را از دست داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت ۸ کارگر در شهرهای مختلف

طی دو روز اخیر، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۸ کارگر در شهرهای قشم، جوانرود، زنجان و کامیاران دچار حادثه شدند. طی این حوادث سه کارگر جان خود را از دست دادند و ۵ کارگر نیز دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

مصدومیت ۲ کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

طی دو روز اخیر در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۲ کارگر در شهرهای قم و ورامین در حوادثی دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

مصدومیت ۳ کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

طی روز گذشته و امروز دوشنبه ۲ اسفند، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۳ کارگر از جمله یک کارگر معدن در شهرهای قم و رودبار در حوادثی دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت سه پاکبان و دو آتشنشان در شهرهای مختلف

طی روزهای اخیر و امروز شنبه ۳۰ بهمن، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، سه پاکبان در مشهد و اصفهان دچار حادثه شدند، در این حوادث یک پاکبان مصدوم و دو نفر دیگر جان خود را از دست دادند. همچنین ۲ آتش نشان در اهواز هنگام اطفاء حریق دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ یک کارگر در تبریز

چهارشنبه ۲۷ بهمن، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک کارگر در تبریز جان خود را از دست داد. همچنین مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از مرگ و مصدومیت ۵۶۷ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار در ده ماهه اول سال جاری خبر داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

مرگ و مصدومیت ۴ کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۴ کارگر در بندر امام، زنجان و زرندیه دچار حادثه شدند. در این حوادث ۳ کارگر جان باخته و ۱ کارگر زخمی شد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ یک کارگر در شهرستان پاوه

روز پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک کارگر سیمبان اداره برق شهرستان پاوه در استان کرمانشاه در حین مأموریت دچار حادثه برق‌گرفتگی شده و جان خود را از دست داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ یک کارگر در تهران

امروز پنجشنبه ۲۱ بهمن، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک کارگر در تهران طی حادثه ای در حین کار جان خود را از دست داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ یک کارگر در ملایر

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک کارگر در ملایر طی حادثه‌ای جان باخت. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت ۵ کارگر در خراسان رضوی

روز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، بر اثر انفجار یک دیگ بخار در کارخانه حلوا شکری بیدک در شهرک صنعتی کلات واقع استان خراسان رضوی یک کارگر دچار مصدومیت شده و چهار کارگر دیگر جان خود را از دست دادند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت سه کارگر همزمان با مصدومیت دو کارشناس اورژانس

روز گذشته و امروز پنجشنبه ۱۴ بهمن،  در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، سه کارگر در ساوجبلاغ و تبریز، حین انجام کار دچار حادثه شدند طی این حوادث دو کارگر مصدوم شده و یک کارگر جان خود را از دست داد. بعلاوه ۲ تن از کارشناسان اورژانس کرمان، بر اثر وقوع سانحه تصادف در مسیر بازگشت از بیمارستان، دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

مرگ و مصدومیت ۶ کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۶ کارگر در شهرهای مشهد و اصفهان دچار حادثه شدند. طی این حادثه ۴ کارگر جان خود را از دست داد و ۲ کارگر دیگر نیز مصدوم شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت ۷ کارگر در شهرهای مختلف

طی روز گذشته و امروز دوشنبه ۱۲ بهمن ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۶ کارگر از جمله یک پاکبان در شهرهای زنجان، تبریز، اصفهان و شیراز حین انجام کار دچار حادثه شدند. در این حوادث ۵ کارگر مصدوم و دو تن دیگر جان خود را از دست دادند. همچنین مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان از مرگ ۱۰۰ کارگر و مصدومیت ۲۰۰۰ کارگر در این استان طی ۹ ماه ابتدایی امسال خبر داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت ۳ کارگر در شهر های مختلف

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، سه کارگر در کاشان، فردیس و شهرک صنعتی نی ریز واقع در استان فارس دچار حادثه شدند. طی این حوادث دو کارگر دچار مصدومیت شدند و یک کارگر جان خود را از دست داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

فقدان ایمنی کار؛ مصدومیت یک کارگر در کازرون

سه شنبه ۵ بهمن ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک کارگر نگهبانی در ایستگاه گاز در منطقه سیف آباد کازرون طی حادثه ای حین انجام کار دچار مصدومیت شد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

مرگ و مصدومیت ۸ کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۸ کارگر در شهرهای تهران، لارستان، قم و کاشان دچار حادثه شدند. طی این حادثه دو کارگر جان خود را از دست داد و شش کارگر دیگر نیز مصدوم شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

مرگ و مصدومیت ۸ کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۸ کارگر در شهرهای تهران، لارستان، قم و کاشان دچار حادثه شدند. طی این حادثه دو کارگر جان خود را از دست داد و شش کارگر دیگر نیز مصدوم شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت چهار کارگر در شهرستان کارون

روز چهارشنبه ۲۹ دی‌، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، چهار کارگر در شهرستان کارون دچار حادثه شدند. طی این حادثه یک کارگر جان خود را از دست داد و سه کارگر دیگر نیز مصدوم شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

فقدان ایمنی کار؛ کشف پیکر یکی دیگر از کارگران تصفیه روغن بوئین زهرا/ مصدومیت یک کارگر در اسلام آباد غرب

روز شنبه ۲۵ دی‌ماه، پیکر سومین کارگر کارخانه تصفیه روغن بوئین زهرا پیدا شد. این کارگران روز پنجشنبه در پی حادثه آتش سوزی در کارخانه مذکور مفقود شده بودند که روز جمعه ۲۴ دی‌ماه، پیکر دو تن از آنها پیدا شد. درخبری دیگر، روز جمعه ۲۴ دیماه، بر اثر انفجار کوره فروآلیاژ در شهرستان اسلام آباد غرب، یک کارگر دچار مصدومیت شد.

در سایه فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت ۲۴ کارگر در شهرهای مختلف

طی روز شنبه و یکشنبه ۱۸ و  ۱۹ دی‌ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۲۴ کارگر در شهرهای کرمانشاه، شبستر، سنندج، باخرز، هشتگرد، ماهدشت، لاهیجان و خرم آباد، حین انجام کار دچار حادثه شدند. طی این حوادث ۱۹ کارگر مصدوم و ۵ تن دیگر جان خود را از دست دادند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

مصدومیت دو کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

روز پنجشنبه ۱۶ دی ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، دو کارگر در ایلام بر اثر انفجار پمپ باد در یک تعمیرگاه تنظیم موتور دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.