سه زندانی اهل سنت مجموعا به شش سال زندان محکوم شدند

حسین قادری، یوسف مرادی و آزاد سقزی سه تن از زندانیان عقیدتی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج از سوی دادگاه انقلاب هرکدام به دو سال زندان محکوم شدند