داریوش معمار: محمود طالقانی در دو پرده؛ حامی و قربانی انقلاب اسلامی

میان چهره‌های شاخص و حلقه نخست انقلابیون و حامیان انقلاب اسلامی در ایران، یکی از چهره‌هایی که با فاصله کمی، به نتایج هولناک روی کار آمدن ارتجاع سیاه و بنیادگرایی به نام اسلام، رفاه و آزادی اشاره کرد، طالقانی بود