جمال صفری: جلد بیست و یکم «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران؛ دانلود رایگان کتاب»

برای دانلود کتاب با فرمت پی دی اف لطفا اینجا کلیک کنید پیشگفتار  شکی نیست که این توده های تیره بخت واقعاً ناراضی اند. …بهره کشی و استثمار توده ها واقعاً از این بیشتر نمی شود، و این دقیقاً همان چیزی است که توجهم را جلب می کند و آن را با افرادی از اقشار… ادامه خواندن جمال صفری: جلد بیست و یکم «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران؛ دانلود رایگان کتاب»

جمال صفری: جلد بیستم «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران؛ دانلود رایگان کتاب»

دیکتاتور شبیه به پدریست که اولاد خود را از محیط عمل و کار دور کند و پس از مرگ خود اولادی بی تجربه و بی عمل بگذارد پس مدتی لازم است که اولاد او مجرب و مستعد کار شوند یا باید گفت که در جامعه افراد در حکم هیچند و باید آنها را یکنفر اداره کند این همان سلطنت استبدادیست

جمال صفری: جلد نوزدهم «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران؛ دانلود رایگان کتاب»

«همه می دانندکه رضاخان قبل ازکودتا یعنی دردوره سربازی بقول معروف «هفت آسمان یک ستاره نداشت» حتی درموقعی که افسری جزء بود، دریک خانۀ محقراستیجاری دریکی ازکوچه های سنگلج منزل داشت.»

«طبق گفتۀ مؤید احمدی نمایندۀ کرمان درجلسۀ رسمی مجلس( درشهریور۱۳۲۰) رضاشاه دارای ۴۴ هزار پارچه آبادی ازقریه وقصبه و بلوک بوده است

جمال صفری: جلد هیجدهم «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران؛ دانلود رایگان کتاب»

 آقا اگر غمخوار این ملت اند به ترقى و تعالى وطن معتقدند ونمی‌خواهند به عناوین هیچ و پوچ به آتش نفاق دامن بزنند باید خود را فوق دیگران ندانند و بگذارند که در سایه آزادى، جامعه خودش کشتى متلاطم را به ساحل نجات رساند

جمال صفری: بمناسبت ۱۴ اسفند سالروز در گذشت دکتر مصدق

محمدرضا شفیعی کدکنی خاطره خود را در مورد روز مرگ مصدق اینگونه روایت می کند: کیهان در گوشه صفحه اول خبر مرگ مصدق را چاپ کرده بود. مدتی به روزنامه خیره شدم و خطاب به مصدق عباراتی گفتم، که خب، پیرمرد بالاخره… یک باره زدم زیر گریه؛ از آن گریه های عجیب و غریب که کمتر در عمرم بر من مسلط شده است

جمال صفری: جلد هفدهم «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران؛ دانلود رایگان کتاب»

اولین کسی که ازحقوق ملت ایران برضد قرار داد دارسی ۱۳۱۲ ( ۱۹۳۳ ) اعتراض کرد دکتر مصدق بود که، درهفتم آبانماه ۱۳۲۳نطق مشروحی درمجلس چهاردهم درپاسخ کافتارادزه معاون وزارت خارجه شوروی (۲) ایراد کرده بود

جمال صفری: جلد شانزدهم «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران؛ دانلود رایگان کتاب»

تیمورتاش، علی اکبرداور، محمدعلی فروغی، نصرت الدوله فیروز و… دستیاران معماراستبداد رضاخانی بودند که به هشدار دکتر مصدق گوش ندادند و خود نیز قربانیان آن شدند

جمال صفری: جلد پانزدهم «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران؛ دانلود رایگان کتاب»

آقای رئیس، آقایان قضات، بشریت مدتی است به فکر افتاده که به جای توسل به زور وفشار، اختلافات خود را از طریق حق وعدالت و به وسیله ی دادگاههای دادگستری بین المللی حل و تصفیه نماید

جمال صفری: جلد دوم کتاب «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران»

برای دانلود کتاب با فرمت ی دی اف لطفا اینجا کلیک کنید ***** ***** *****

جمال صفری: جلد اول کتاب «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران»

برای دانلود کتاب با فرمت ی دی اف لطفا اینجا کلیک کنید ***** ***** *****

جمال صفری: جلد چهاردهم «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران»

در این مجموعه بررسی و کنکاش در بارۀ «تجدّد، اصلاحات و توسعه در دوران «پهلوی اوّل» که از قول اهل نظر آورده‌ام به پایان می‌رسد. سیاست و برنامه رضاخان و یارانش سیاست«تجدد، اصلاحات و توسعه» در وابستگی و استبداد و قهر فزاینده و ویرانگر بود که، بنام امنیت، توجیه و اجرا می‌شد

جمال صفری: جلد سیزدهم «مصدق ، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران»

درواقع خمینی در جبهه کودتاچیان بر ضد حکومت ملی و قانونی دکتر مصدق بود، متاسفانه برخی از پیروان نهضت ملی ایران از روی علاقه و شیفتگی به شخص او از سوئی  و از سوی دیگر بخاطر نبودن آزادی و حاکم بودن سانسور در جامعه در آنزمان کمتر از سابقه سیاسی او اطلاع داشتند! و بیشتر تحت تأثیر قیام پانزده خرداد و مواضع ضد کاپیتولاسیون او قرار گرفتند

جمال صفری: جلد دوازدهم «مصدق ، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران»

«واقعاً هردل سخت درمقابل آن فجایع ورسوایی‌ها که به دست رضاخان صورت گرفت به لرزه در‌می‌آید. افراد را بدون هیچ‌گونه تقصیر فقط به جرم آزادی‌خواهی می‌گرفت و در محبس قصر جای می‌داد و اموالشان را تاراج و پس از پنج یا ۱۰، ۱۵ سال آنها را مسموم می‌کرد و نعش مرده و جسد بی‌روحشان را به خانواده بدبخت و بلا دیده‌شان تحویل می‌داد. این است ثمرات آن طرز حکومت واین است آن یادگارها که رضاشاه برای ایران گذاشت و رفت…» (۱) دکتر حسین فاطمی

جمال صفری: جلد یازدهم «مصدق ، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران»

برای اینکه درخاورمیانه قهرمان حراست تمدن علیه تبلیغات کمونیستی بشود، رضاخان از سرپرسی لورن نصایح ذیل را شنید: دلبستگی و تمایل براست، هماهنگی با عوامل مذهبی ولی محافظه کار دشمنان فطری دگرکونی جامعه، استقرار یک رژیم فردی، کاهش قدرت وزیران تا حد یک کارمند ساده، تشکیل شورای دولتی، تکیه بر انگلستان وهند، همکاری واشتراک مساعی فراوان میان یک ارتش ایرانی ملی پر قدرت با ستاد انگلیس در هند

جمال صفری: جلد دهم «مصدق ، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران»

مصدق به جوانانِ هنوزبه همه چیزنرسیده دل بسته وامید دوخته، نوشته بود:

«آرزوی استقلال وآزادی ایران به جائی نمیرسد مگر به کمک مردمان ازخود گذشته و” جوانان هنوز به همه چیزنرسیده” طی نیم قرن اخیرچه بسیارجوانان که در راه هدف استقلال درخاک وخون غلطیدند بی آنکه نامی ونشانی برجای گذارند. در شکنجه گاه ها، در زندانها، درمیدانهای اعدام و در کلاسهای درسی قبول مرگ کردند و می کنند تا حیات ملی ما را مقهور اراۀ خویش ساختند.»

جمال صفری: جلد نهم « مصدق ، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران»

نهمین جلد ازسری مجلدّهای «مصدق، نهضت ملی ورویدادهای تاریخ معاصرایران»

جمال صفری: جلد هشتم « مصدق ، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران»

‏«سرجنبانان فارس برای راضی کردن مصدق به قبول والیگری وعده دادند علاوه برحقوق دولتی، ‏سالانه خود ۰۰۰ / ۶۸ تومان به وی پرداخت کنند. مصدق این پیشنهاد جالب مالی را رد کرد و گفت ‏اگر قول همکاری با دولت و ترک دشمنی و خصومت با یکدیگر و مردم را بدهند، او نیازی به حقوق ‏فوق العادۀ آنان را ندارد

جمال صفری: جلد هفتم کتاب «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران»

این بخش از کتاب « مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران» جلد هفتم، مربوط به مقدمات کودتای انگلیسی سید ضیاء – رضاخان در سوم  اسفند ۱۲۹۹ است که رادیو لندن پس ازسوم شهریور۱۳۲۰ صریحاً اقرار کرد که دولت انگلیس درکودتای سوم حوت ۱۲۹۹و تقویت سردار سپه دست داشته است

جمال صفری: جلد ششم کتاب «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران»

این بخش ازکتاب «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران» جلد ششم، مربوط به زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میرزاحسن خان مشیرالدوله، پلیس جنوب، جنبشهای جنوب برعلیه استعمار انگلیس، مخالفت ایل سنجابی بر ضد حضور نیروهای انگلیس، نهضت شیخ محمد خیابانی و قیام کلنل محمد تقی خان پسیان است

جمال صفری: جلد پنجم کتاب «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران»

این بخش از “مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران” در باره نهضت جنگل است

جمال صفری: جلد چهارم کتاب «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران»

در متن کتاب «مصّدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصرایران» جلد چهارم، سخنان دکتر محمّد مصّدق در مخالفت با وثوق الدوله درمجلس ششم شورای ملی بخاطر قرارداد ۱۹۱۹ و دفاعیه وثوق الدوله آورده شده است

جمال صفری: جلد سوم کتاب «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران»

درمتن این کتاب(مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصرایرانـ جلد سوم)، فصلی از آن به صدمات، خسارات و پیامدهای جنگ جهانی اول است که نیروهای نظامی روس وانگلیس به مردم ایران تحمیل کردند و ازباز پرداخت خسارت به ایران درجنگ شانه خالی نمودند پرداخته ام و همچنین به عدم پرداخت بدهی ومال‌التجاره، غارت ‏اموال واحشام،اهانت وتخریب شخصیت و ‏سوءاستفاده، قتل و اسارت، ‏تجاوزبه عنف و قحطی که به ترتیب بیشترین سهم را نیروهای اشغالگر روس و انگلیس به خود اختصاص میداده اند، اشاره نموده ام