مهران ادیب: بیست و نهم اردیبهشت، زاد روزمصدق بزرگ

در دهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی خورشیدی، دکتر مصدق به نخست وزیر ایران برگزیده شد و از این تاریخ ایران به رهبری خردمندانه این پیشوای بزرگ نهضت ملی ایران در مسیر حوادث تاریخ ساز قرار گرفت و مبارزات ضد استعماری و ضد استبدادی ملت ایران موجب بیداری ملت های آسیا و آفریقا گردید

مهران ادیب: یکم آذر، پانزدهمین سالگرد شهادت داریوش و پروانه فروهر

در نیمه شب سی یم آبان یکهزاروسیصد و هفتاد و هفت خورشیدی، مأ موران عالیرتبه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با یورش شبانه به خانه داریوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ایران، بطور وحشیانه آن دو انسان آزادیخواه، میهن دوست و مبارز راه استقلال، آزادی و دادگری را دشنه آجین نمودند

قیام ملی سی تیر بزرگترین درسی بود که به ملت های در بند استبداد و استعمار داده شد

نیروهای نظامی به صفوف متشکل مردم یورش برده و تظاهرکنندگان را به رگبار بستند ولی مردم با دست خالی ولی با عزم آهنین به مقاومت خود در برابر نیروهای نظامی پرداختند تا جائی که در اثر ایستادگی و مقامت سرسختانه مردم، نیروهای نظامی مجبور به عقب نشینی شده و به پادگان ها باز گشتند و انتظامات شهر به دست مردم افتاد

بیست و نهم اسفند، سالگرد ملی کردن صنعت نفت

در بیست و نه اسفند یکهزار و سیصد و بیست و نه خورشیدی قانون ملی شدن نفت در سراسر کشور از تصویب مجلس سنا گذشت. این پیروزی درخشان تاریخی در اثر رهبری خردمندانه دکتر محمد مصدق پیشوای بزرگ نهضت ملی و ضد استعماری ایران و به همت و پشتیبانی ملت بزرگوار ایران بدست آمد

چهاردهم اسفند ماه سالروز درگذشت بزرگمرد تاریخ ایران زمین دکتر محمد مصدق

بزرگمردی از تبار سیاوش که زندگی پر بار خود را در راه آزادی و استقلال ایران گذرانید تا ملت در بند ایران آزاد گردد

سی آبانماه، سالگرد دشنه آجین شدن پروانه و داریوش فروهر

شامگاه شنبه سی یم آبانماه یکهزارو سیصد وهفتاد وهفت خورشیدی ، داریوش و پروانه فروهر دو مبارز نستوه پیرو مکتب مصدق بزرگ ، بدست ماموران عالیرتبه وزارت اطلاعات نظام ولایت فقها بگونه وحشتناکی دشنه آجین و مثله شدند

نوزده آبان سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی، سردار بزرگ نهضت ملی و ضد استعماری ایران

دکتر فاطمی می گفت: “ملت ما برای حفظ و استقلال و حاکمیت خود با هر دولت خارجی که بخواهد در امور ایران مداخله نماید نمی تواند سر سازش داشته باشد و با هرنوع استعماری بهر رنگ و عنوان و نامی خواه سیاه خواه سرخ مبارزه می کند و در این مبارزه جز کوتاه ساختن دست ایادی اجنبی در امور داخلی ایران هیچ غرضی و قصدی ندارد