یادداشتی در باره مناظره مهرداد درویش پور با فواد پاشایی درباره سلطنت یا جمهوری

در برنامه تلویزیونی مانی  با مدیریت کوروش پارسا مناظره ای بین دکتر مهرداد درویش پور استاد دانشگاه و فعال جمهوری خواه با فواد پاشایی رایزن حزب مشروطه ایران در باره آینده ایران و سلطنت یا جمهوری در گرفت. در این مناظره داغ اما محترمانه مهرداد درویش پور بدگمانی های خود را نسبت به پروژه “مشروطه خواهان” و رضا پهلوی در محورهای زیر بیان کرد

مهرداد درویش پور: نقش جامعه مدنی در شکل‌گیری و توسعه دموکراسی

سومین وبینار از مجموعه وبینارهای با موضوع «دولت و جامعه» در نیم سال اول ۲۰۲۰. نقش جامعه مدنی در شکل‌گیری و توسعه دموکراسی دکتر مهرداد درویش پور این گفتار در چهارچوب وبینارهای ماهانه انجمن آزادی اندیشه و با همکاری ایران آکادمیا صورت می گیرد. این وبینارها بطور معمول آخرین یکشنبه هر ماه میلادی برگزار می شوند