بایگانی کلیدواژه نظام پزشکی، جراح معالج عباس کیارستمی را به «سه ماه محرومیت انتظامی از مطب» محکوم کرد

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید