یادداشتی در باره مناظره مهرداد درویش پور با فواد پاشایی درباره سلطنت یا جمهوری

در برنامه تلویزیونی مانی  با مدیریت کوروش پارسا مناظره ای بین دکتر مهرداد درویش پور استاد دانشگاه و فعال جمهوری خواه با فواد پاشایی رایزن حزب مشروطه ایران در باره آینده ایران و سلطنت یا جمهوری در گرفت. در این مناظره داغ اما محترمانه مهرداد درویش پور بدگمانی های خود را نسبت به پروژه “مشروطه خواهان” و رضا پهلوی در محورهای زیر بیان کرد

مهرداد درویش پور: نقش جامعه مدنی در شکل‌گیری و توسعه دموکراسی

سومین وبینار از مجموعه وبینارهای با موضوع «دولت و جامعه» در نیم سال اول ۲۰۲۰. نقش جامعه مدنی در شکل‌گیری و توسعه دموکراسی دکتر مهرداد درویش پور این گفتار در چهارچوب وبینارهای ماهانه انجمن آزادی اندیشه و با همکاری ایران آکادمیا صورت می گیرد. این وبینارها بطور معمول آخرین یکشنبه هر ماه میلادی برگزار می شوند

میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، حجت نارنجی و مزدک لیماکشی؛ موضوع: نقش جامعه مدنی در رهبری مبارزه با کرونا و جهل حاکم

 ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۴ مارس ۲۰۲۰

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

نقش جامعه مدنی و تشکل های مدنی در مبارزات دمکراتیک و عدالت خواهانه‌ی مردم ایران در تلویزیون اینترنتی رنگین کمان

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری
مهمانان: آقایان بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران
حمید صدر از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور
حجت نارنجی از حزب چپ ایران (فداییان خلق)
مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

۸ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۲۷ فوریه ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان

بیاینه اتحاد جمهوریخواهان ایران: نقش جامعه مدنی و تشکلهای مدنی در مبارزات دمکراتیک

از نظر ما به همان اندازه که برخورد سرکوب‌گرانه و امنیتی با تشکل های مدنی، توجیهی برای سرکوب ان ها  می‌تراشد و احساس خطر حکومت از برامد مدنی مردم را آشکار می کند، تلاش برای«ارتقاء» نهادهای صنفی و مدنی به جایگاه احزاب سیاسی، به روند رشد آن‌ها لطمه می زند، برای استقرار و تثبیت آن‌ها زیانبار است