بایگانی کلیدواژه نماینده کارگران در شورای عالی کار خبر داد: هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران ۲۳.۵ میلیون تومان است

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید