تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش مقبولیت نهادهای سرکوبگر در میان طبقه محروم

طرح‌های عمران و آبادانی در مناطق محروم را وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اجرا می‌کنند