لطف‌الله میثمی، ۶۰سال پس از ترور ناکام فاطمی: نهال انقلاب در فریاد فاطمی کاشته شد

دکتر فاطمی زمانی که مورد حمله اراذل‌واوباش قرار می‌گیرد که به سختی هم بیمار بود وقتی به وی حمله می‌شود و با چاقو مصدوم می‌شود فریاد می‌زند و جمله‌ای را می‌گوید که «استعمار انگلیس را باید امروز در دربار دید»