بایگانی کلیدواژه هشدار طالبان به غرب: در صورت ادامه تحریم ما، موج پناهندگان اقتصادی به‌ راه می‌افتد

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید