هفته معلم و روز جهانی کارگر؛ گزارشی از تجمعات سراسری معلمان، بازنشستگان و کارگران در ایران/ ویدئو و تصاویر

امروز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، همزمان با روز جهانی کارگر و در آستانه هفته معلم در ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات آموزش و پروش بسیاری از شهرها دست به تجمع زدند. از سوی دیگر در برخی شهرها نیز تجمعات کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد. بازنشستگان تامین اجتماعی نیز با اعلام قبلی در برخی شهرها در مقابل ادارات تامین اجتماعی تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این میان تجمع معلمان دستکم در شهرهای بوشهر و مریوان با اعمال خشونت از سوی نیروی انتظامی و بازداشت تعدادی از معترضان همراه بوده است.