وجود ١٣ نوع برنج آلوده وارداتی و انکار مسئولین

معاون نظارت براستانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران در مورد واردات برنج های آلوده که چندی پیش در برخی رسانه های اصولگرا و منتقد دولت منتشر شده بود گفته است: به سالم بودن برنج های وارداتی اطمینان داریم و هیچ مورد مشکوکی تاکنون مشاهده نشده است