بایگانی کلیدواژه وزیر بهداشت در یادداشتی خطاب به قالیباف: چگونه بی‌محابا تهمت می‌زنید/ ای کاش لباس سیاست را جایگزین لباس خاکی جبهه نمی‌کردید

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید