وزیر خارجه ایران خروج سپاه از فهرست تحریم‌های آمریکا را «موضوع اصلی» دانست

وزیر خارجه ایران، با اشاره به برخی اختلافات بین ایران و آمریکا در جریان مذاکرات احیای برجام گفته است خروج سپاه از فهرست‌ تحریم‌های آمریکا «از موضوعات اصلی ما است»