بیانیه مشترک سه جریان سیاسی: وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران و وظایف ما

علیرغم آمارهای تقلبی و ضد و نقیض اعلان شده توسط حاکمیت، واقعیت نشان دهنده تحریم فعال و گسترده ملت ایران بود. تحریمی که تا کنون در عمر حکومت اسلامی سابقه نداشته است

رضا وضعی: شرایط بحرانی امروز و وظایف ما

نویسنده: رضا وضعی همینطور که در این اواخر رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کردند، اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و به زودی وضع موجود وخیم تر خواهم شد. کشور ما تحت حکمرانی چهل ساله جمهوری رژیم اسلامی دچار بحران های بسیاری شده که از مهتمرین آنها میتوان  به بحران اقتصاد، سیاست،محیط زیست، فرهنگ و… ادامه خواندن رضا وضعی: شرایط بحرانی امروز و وظایف ما